User Tools

Site Tools


tortalk

This is an old revision of the document!


This page in English

TorTalk

TorTalk är ett talsyntesprogram som kan läsa upp digital text, något som gör sådana texter snabbt tillgängliga för personer med lässvårigheter. Programmet kan läsa upp text i olika filformat, till exempel html, word och PDF. Det klarar också av e-böcker, och innehåller en OCR-funktion som gör att det kan läsa upp även sådana som av upphovsrättsliga skäl är belagda med utskrifts- och kopieringsskydd.

TorTalk fungerar på Mac och Windows. Vid installation medföljer två röster, en svensk och en engelsk. Totalt finns ett sextiotal röster på olika språk vilka fritt kan laddas ner och installeras.

Programmet kräver att datorn är utrustad med högtalare eller hörlurar.

Mer information om programmet finns på leverantörens webbplats www.tortalk.se.

Licens

Lunds universitet har sedan 2017 en campuslicens för TorTalk som gäller för alla studenter och anställda.

Lunds universitets campuslicens innebär att TorTalk får installeras fritt på universitetets datorer, samt att studenter och anställda även kan installera programmet på sina privata datorer.

Studenter och anställda får behålla programmet också efter avslutade studier eller avslutad anställning.

Installation av programmet

Om datorn sköts av DDG bör du installera programmet via Software Center på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. FIXME – kommer att installeras snart!

Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för programmet hos leverantören på www.tortalk.se/vanliga-fragor/studentelev/. Installationsnyckel för programmet kan hämtas via Lunds universitets biblioteks proxyserver, http://emedia.lub.lu.se/db/info/883.

Frågor och svar

Hur får jag tag i programmet?

Installation via Software Center (automatiserad installation)

För alla anställda ligger programmet som valbart i Software Center på de datorer som DDG sköter.

På alla studentdatorer i datorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. Programmet syns även då i Software Center men har då statusen installerat utan möjlighet till avinstallation.

Support

Vid frågor om själva programmet, kontakta leverantören på www.tortalk.se.

tortalk.1490768492.txt.gz · Last modified: 2017-03-29 08:21 by cr