User Tools

Site Tools


tortalk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tortalk [2017-03-29 08:40]
cr
tortalk [2018-11-05 09:54]
cr
Line 5: Line 5:
 //TorTalk// är ett talsyntesprogram som kan läsa upp digital text, något som  gör sådana texter snabbt tillgängliga för personer med lässvårigheter. Programmet kan läsa upp text i olika filformat, till exempel html, word och PDF. Det klarar också av e-böcker, och innehåller en OCR-funktion som gör att det kan läsa upp även sådana som av upphovsrättsliga skäl är belagda med utskrifts- och kopieringsskydd. //TorTalk// är ett talsyntesprogram som kan läsa upp digital text, något som  gör sådana texter snabbt tillgängliga för personer med lässvårigheter. Programmet kan läsa upp text i olika filformat, till exempel html, word och PDF. Det klarar också av e-böcker, och innehåller en OCR-funktion som gör att det kan läsa upp även sådana som av upphovsrättsliga skäl är belagda med utskrifts- och kopieringsskydd.
  
-TorTalk fungerar på Mac och Windows. Vid installation medföljer två röster, en svensk och en engelsk. Totalt finns ett sextiotal röster på olika språk vilka fritt kan laddas ner och installeras.+TorTalk fungerar på [[Mac]] och [[Windows]]. Vid installation medföljer två röster, en svensk och en engelsk. Totalt finns ett sextiotal röster på olika språk vilka fritt kan laddas ner och installeras.
  
 Programmet kräver att datorn är utrustad med högtalare eller hörlurar. Programmet kräver att datorn är utrustad med högtalare eller hörlurar.
Line 23: Line 23:
 ===== Installation av programmet ===== ===== Installation av programmet =====
  
-Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat. ​//FIXME -- kommer att installeras snart!//+Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
  
 Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för programmet hos leverantören på www.tortalk.se/​vanliga-fragor/​studentelev/​. Installationsnyckel för programmet kan hämtas via Lunds universitets biblioteks proxyserver,​ http://​emedia.lub.lu.se/​db/​info/​883. Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för programmet hos leverantören på www.tortalk.se/​vanliga-fragor/​studentelev/​. Installationsnyckel för programmet kan hämtas via Lunds universitets biblioteks proxyserver,​ http://​emedia.lub.lu.se/​db/​info/​883.
tortalk.txt · Last modified: 2018-11-05 09:54 by cr