User Tools

Site Tools


timeedit

TimeEdit 3

TimeEdit 3 är Lunds universitets system för schemaläggning och lokalbokning. Mer information finns på LTH:s medarbetarsidor:

Manual

Frågor och svar

Jag försöker boka en lokal via webben, men kan inte se de lokaler jag vill boka. Hur löser jag det?

Ett vanligt fel som leder till att en bokare inte ser några lokaler på webben, är att det numera krävs en speciell behörighet för att få lov att ådra sitt kostnadsställe kostnader för lokalbokning. Denna behörighet söks via LUCAT. Personal som har sin egen institutions lokaler inlagd i TimeEdit, behöver inte söka ekonomisk befogenhet för att boka dessa, då de inte är försedda med någon kostnad då de bokas.

Ser du inte de lokaler du önskar boka när du försöker boka via webben, bör du alltså ansöka om behörighet för lokalbokning i Lucat.

Support

Kontakta lokalbokare eller schemaläggare för din verksamhet. För LTH gäller kontaktuppgifter enligt länkarna ovan.

timeedit.txt · Last modified: 2017-09-25 10:38 by cr