User Tools

Site Tools


texlive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
texlive [2016-05-11 08:52]
robert
texlive [2016-12-28 14:53] (current)
peterv [Tex Live]
Line 4: Line 4:
 TeX Live är ett enkelt sätt att komma igång med att producera dokument med hjälp av TeX. Det tillhandahåller ett kompetent TeX system med binärfiler för de flesta Unix varianter inklusive linux och Windows. Alla stora TeX-relaterade program, macron och fonter som är fri mjukvara är inkluderat. TeX Live är ett enkelt sätt att komma igång med att producera dokument med hjälp av TeX. Det tillhandahåller ett kompetent TeX system med binärfiler för de flesta Unix varianter inklusive linux och Windows. Alla stora TeX-relaterade program, macron och fonter som är fri mjukvara är inkluderat.
  
 +Dokumentation:​ https://​www.tug.org/​texlive/​doc.html
texlive.txt · Last modified: 2016-12-28 14:53 by peterv