User Tools

Site Tools


tentamensdatorer

This page in English

Tentamensdatorer

Bakgrund

Vi har ett begränsat antal bärbara datorer på LTH som kan användas som resursdatorer vid tentamen för studenter med behov av datorbaserat stöd vid tentamen1). Dessa “tentamensdatorer” är primärt avsedda att kunna bokas och användas av de institutioner som saknar egen tillgång till sådana datorer.

Dessa datorer skall inte förväxlas med digital tentamen eller digital examination, som är en helt annan och mycket större fråga2). Dessa datorer är endast avsedda att vara ett stöd för de studenter som behöver datorstöd vid vanlig tentamen, och som har beslut om sådant stöd. Utformning och allt ansvar för tentamen ligger som vanligt på institutionen och examinatorn.

Utrustning

Samtliga tentamensdatorer är bärbara PC med Windows 10 som har följande program installerade:

Tentamensdatorerna är konfigurerade att sakna tillgång till datornätverk och Bluetooth, och installeras om inför varje utlåning.

Bokning

Antalet tentamensdatorer är kraftigt begränsat, och all efterfrågan är samtidigt förstås starkt koncentrerad till vissa tidsperioder (tentamensperioderna).

Vidare kräver all utlåning av tentamensdatorer att datorerna installeras om helt före utlåning, för att motverka eventuellt fusk. Därför behöver vi också installationstid mellan utlåningar.

Därför är det lämpligt att önskemål om bokning skickas ett par veckor i förväg till LTH Support för att kunna säkerställa att det finns en dator att tillgå vid önskat tentamenstillfälle. I bokningsönskemålet behöver vi följande information:

  • Datum och tid för tentamen
  • Antalet datorer som behövs
  • Vem som hämtar och återlämnar datorerna (om det inte är du själv), samt när ni kan hämta och återlämna datorerna
  • Eventuella andra önskemål (observera dock att vi har begränsade möjligheter att tillgodose sådana)

Användning

Den som ska tentera skall logga in som följande användare på datorn:

.\guest

Det finns inget lösenord, men observera stavning av användarnamnet och punkten och det bakvända snedstrecket framför.

Hämtning och återlämning

Institutionen får vid alla bekräftade bokningar, där besked har lämnats om att en viss dator blivit reserverad, ansvaret för att själv hämta och återlämna datorn i tid hos oss.

Var vänlig respektera överenskomna tider, då och det kan finnas en bokning från en annan institution efter din bokning, och vi behöver tid för ominstallation mellan bokningarna.

Innan du återlämnar datorn, kom ihåg att du har ansvar att samla in eventuellt material som finns sparat på datorn och som skall bevaras. Så fort vi fått tillbaka datorn kommer vi att installera om den, vilket kommer att göra att allt material som är sparat lokalt på datorn raderas.

Datorerna skall återlämnas i samma skick som när de hämtades.

Datorerna hämtas och lämnas på Navet, Sölvegatan 22 F (mittemot V-huset, ingång från västra sidan av huset).

Vanliga frågor och svar

Jag är student och behöver dator på tentan. Kan jag kontakta er?

Nej, tyvärr. Det är kursens examinator som beslutar om tentamen och formerna för denna. Vem som är examinator för kursen framgår av kursplanen. Därför bör du kontakta lärare, kursansvarig eller examinator för kursen i god tid om du har behov av stöd vid kursens tentamen. Du bör kontakta dem i mycket god tid då det normalt krävs ett individuellt beslut i ärendet.

Institutionens personal kontaktar sedan oss vid eventuellt behov.

Jag har bokat en dator. Måste jag själv hämta och återlämna datorn?

Ja, du eller någon annan på institutionen måste själv personligen hämta ut och återlämna datorn. Ange information om vem som hämtar och återlämnar när du bokar. Datorn skall självfallet återlämnas i samma skick som när den hämtades. Innan ni återlämnar datorn skall ni dessutom ha tömt den på all eventuell information ni vill spara.

Kan ni se till att Excel inte är installerat, även om resten av Office-programmen är installerade?

Nej, tyvärr. I vår installation av Office är det tyvärr inte tekniskt möjligt att exkludera något av de enskilda program som normalt ingår i programsviten.

Vad händer och vems är ansvaret om datorn går sönder eller det uppstår andra komplikationer under tentamen?

Datorerna tillhandahålls som de är, som ett stöd till de institutioner som inte har möjlighet att tillhandahålla egna datorer för detta ändamål.

Allt ansvar för tentamen och att tillse att tentamen går till på rätt sätt är fortsatt institutionens och examinatorns.

Du kan självfallet boka en dator för test i förväg innan tentamensperioden, om du vill i lugn och ro i god tid innan bekanta dig med hur den fungerar.

Är du orolig för att tekniken inte kommer att fungera i skarpt läge, utarbeta en reservplan.

Support

Kontakta LTH Support.

tentamensdatorer.txt · Last modified: 2019-08-15 10:09 by cr