User Tools

Site Tools


tentamensdatorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tentamensdatorer [2019-08-15 10:02]
cr [Utrustning]
tentamensdatorer [2019-08-15 10:09] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Vi har ett begränsat antal [[bärbara datorer]] som kan användas som resursdatorer vid tentamen för studenter med behov av datorbaserat stöd vid tentamen((http://​www.lth.se/​medarbetare/​forska-utbilda/​utbildningsadministration/​tentamen-med-foerlaengd-skrivtid-mm/​)). Dessa "​tentamensdatorer"​ är primärt avsedda att kunna bokas och användas av de institutioner som saknar egen tillgång till sådana datorer.+Vi har ett begränsat antal [[bärbara datorer]] ​på LTH som kan användas som resursdatorer vid tentamen för studenter med behov av datorbaserat stöd vid tentamen((http://​www.lth.se/​medarbetare/​forska-utbilda/​utbildningsadministration/​tentamen-med-foerlaengd-skrivtid-mm/​)). Dessa "​tentamensdatorer"​ är primärt avsedda att kunna bokas och användas av de institutioner som saknar egen tillgång till sådana datorer.
  
 <WRAP important>​Dessa datorer skall **inte** förväxlas med //digital tentamen// eller //digital examination//,​ som är en helt annan och mycket större fråga((https://​rektor.blogg.lu.se/​digital-examination-ska-rullas-ut-brett/​)). Dessa datorer är endast avsedda att vara ett stöd för de studenter som behöver datorstöd vid vanlig tentamen, och som har beslut om sådant stöd. Utformning och allt ansvar för tentamen ligger som vanligt på institutionen och examinatorn.</​WRAP>​ <WRAP important>​Dessa datorer skall **inte** förväxlas med //digital tentamen// eller //digital examination//,​ som är en helt annan och mycket större fråga((https://​rektor.blogg.lu.se/​digital-examination-ska-rullas-ut-brett/​)). Dessa datorer är endast avsedda att vara ett stöd för de studenter som behöver datorstöd vid vanlig tentamen, och som har beslut om sådant stöd. Utformning och allt ansvar för tentamen ligger som vanligt på institutionen och examinatorn.</​WRAP>​
tentamensdatorer.1565856148.txt.gz · Last modified: 2019-08-15 10:02 by cr