User Tools

Site Tools


tentamensdatorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
tentamensdatorer [2018-11-08 16:24]
larst [Hämtning och återlämning]
tentamensdatorer [2019-08-15 10:01]
cr
Line 14: Line 14:
 Samtliga tentamensdatorer är bärbara PC med [[windows|Windows 10]] som har följande program installerade:​ Samtliga tentamensdatorer är bärbara PC med [[windows|Windows 10]] som har följande program installerade:​
  
-  * [[office|Microsoft Office 2016]] +  * [[office|Microsoft Office 2016]] ​(svit med kontorsprogram) 
-  * [[Stava Rex]] +  * [[Stava Rex]] (rättstavningsprogram för svenska) 
-  * [[SpellRight]] +  * [[SpellRight]] ​(rättstavningsprogram för engelska) 
-  * [[TorTalk]]+  * [[TorTalk]] ​(talsyntesprogram)
  
 Tentamensdatorerna är konfigurerade att sakna tillgång till datornätverk och Bluetooth, och installeras om inför varje utlåning. Tentamensdatorerna är konfigurerade att sakna tillgång till datornätverk och Bluetooth, och installeras om inför varje utlåning.
tentamensdatorer.txt · Last modified: 2019-08-15 10:09 by cr