User Tools

Site Tools


tentamensdatorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
tentamensdatorer [2018-11-08 16:24]
larst [Hämtning och återlämning]
tentamensdatorer [2019-08-15 10:02]
cr [Utrustning]
Line 14: Line 14:
 Samtliga tentamensdatorer är bärbara PC med [[windows|Windows 10]] som har följande program installerade:​ Samtliga tentamensdatorer är bärbara PC med [[windows|Windows 10]] som har följande program installerade:​
  
-  * [[office|Microsoft Office 2016]] +  * [[office|Microsoft Office 2016]] ​-- svit med kontorsprogram 
-  * [[Stava Rex]] +  * [[Stava Rex]] -- rättstavningsprogram för svenska 
-  * [[SpellRight]] +  * [[SpellRight]] ​-- rättstavningsprogram för engelska 
-  * [[TorTalk]]+  * [[TorTalk]] ​-- talsyntesprogram
  
 Tentamensdatorerna är konfigurerade att sakna tillgång till datornätverk och Bluetooth, och installeras om inför varje utlåning. Tentamensdatorerna är konfigurerade att sakna tillgång till datornätverk och Bluetooth, och installeras om inför varje utlåning.
Line 55: Line 55:
 Datorerna skall återlämnas i samma skick som när de hämtades. Datorerna skall återlämnas i samma skick som när de hämtades.
  
-Datorerna hämtas och lämnas på Navet, Sölvegatan 22 F(mittemot V-huset, ingång från västra sidan av huset).+Datorerna hämtas och lämnas på Navet, Sölvegatan 22 F (mittemot V-huset, ingång från västra sidan av huset).
  
  
tentamensdatorer.txt · Last modified: 2019-08-15 10:09 by cr