User Tools

Site Tools


tentamensdatorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
tentamensdatorer [2018-11-08 16:24]
larst [Hämtning och återlämning]
tentamensdatorer [2018-11-08 16:24]
larst [Hämtning och återlämning]
Line 55: Line 55:
 Datorerna skall återlämnas i samma skick som när de hämtades. Datorerna skall återlämnas i samma skick som när de hämtades.
  
-Datorerna hämtas och lämnas på Navet, Sölvegatan 22 F(mittemot V-huset, ingång från västra sidan av huset).+Datorerna hämtas och lämnas på Navet, Sölvegatan 22 F (mittemot V-huset, ingång från västra sidan av huset).
  
  
tentamensdatorer.txt · Last modified: 2019-08-15 10:09 by cr