User Tools

Site Tools


telia_homerun

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
telia_homerun [2011-05-18 11:10]
cr
telia_homerun [2015-05-13 14:09] (current)
cr
Line 47: Line 47:
 De kan även ha skickats till dig i ett fysiskt brev med abonnemangsuppgifter från Telia, som du fick i samband med att du fick mobilt bredband. Leta upp avsnittet där Telias surfzoner beskrivs. Där finns ditt användarnamn och lösenord till Telia Homerun. Se bilden till höger. De kan även ha skickats till dig i ett fysiskt brev med abonnemangsuppgifter från Telia, som du fick i samband med att du fick mobilt bredband. Leta upp avsnittet där Telias surfzoner beskrivs. Där finns ditt användarnamn och lösenord till Telia Homerun. Se bilden till höger.
  
-Skulle du ändå sakna inloggningsuppgifterna,​ kontakta [[Intendenturen]], så ber de Telia skicka nya inloggningsuppgifter till dig.+Skulle du ändå sakna inloggningsuppgifterna,​ kontakta [[SoT]], så ber de Telia skicka nya inloggningsuppgifter till dig.
  
  
telia_homerun.txt · Last modified: 2015-05-13 14:09 by cr