User Tools

Site Tools


telefonlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
telefonlista [2018-05-18 14:31]
cr
telefonlista [2020-09-30 09:33] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 //Observera att informationen i telefonlistan hämtas direkt från universitetets gemensamma katalogtjänst [[LUCAT]]. Upptäcker du felaktig information eller information som saknas, kontrollera att uppgifterna i [[LUCAT]] stämmer!// //Observera att informationen i telefonlistan hämtas direkt från universitetets gemensamma katalogtjänst [[LUCAT]]. Upptäcker du felaktig information eller information som saknas, kontrollera att uppgifterna i [[LUCAT]] stämmer!//
  
-**[[http://​buggo.net.lth.se/​tlg/​|Ta mig till telefonlistan]]** +**[[http://​buggo.net.lth.se/​tlg/​|Ta mig till telefonlistan]]** ​(kräver [[VPN]] eller att du ansluter ifrån LU)
  
 Upptäcker du felaktig information,​ kontrollera uppgifterna i [[LUCAT]]. Har du synpunkter på layout och liknande, kontakta [[LTH Support]]. Upptäcker du felaktig information,​ kontrollera uppgifterna i [[LUCAT]]. Har du synpunkter på layout och liknande, kontakta [[LTH Support]].
telefonlista.txt · Last modified: 2020-09-30 09:33 by cr