User Tools

Site Tools


telefonlista

Telefonlista

Det finns en färdig telefonlista för LTH:s kansli som alltid hämtar aktuella uppgifter från LUCAT, och som är i ett format som är lämpat för utskrift.

Observera att informationen i telefonlistan hämtas direkt från universitetets gemensamma katalogtjänst LUCAT. Upptäcker du felaktig information eller information som saknas, kontrollera att uppgifterna i LUCAT stämmer!

Ta mig till telefonlistan

Upptäcker du felaktig information, kontrollera uppgifterna i LUCAT. Har du synpunkter på layout och liknande, kontakta LTH Support.

telefonlista.txt · Last modified: 2018-05-18 14:31 by cr