User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teams [2019-12-10 10:27]
cr [När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer?]
teams [2020-03-13 13:17] (current)
cr
Line 21: Line 21:
  
 **https://​teams.microsoft.com/​** **https://​teams.microsoft.com/​**
 +
 +
 +===== Hantera möten =====
 +
 +Det enklaste sättet att mötas i Teams är att använda chattfunktionen. I chatten kan du lägga till fler personer allt efter behov.
 +
 +Behöver du bjuda in till ett mera formellt möte eller videomöte kan du göra det från din kalender i [[Outlook]]. Du kan även snabbskapa sådana möten direkt ifrån Teams. På länken nedan kan du lära dig mer om alla mötesfunktionerna i Teams:
 +
 +  * https://​support.office.com/​sv-se/​article/​ansluta-till-ett-teams-m%C3%B6te-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
  
  
teams.txt · Last modified: 2020-03-13 13:17 by cr