User Tools

Site Tools


teams

This is an old revision of the document!


This page in English

Teams

Bakgrund

Microsoft Teams är ett verktyg för arbete i grupper, med chattbaserade arbetsytor och tillgång till funktioner för anslagstavla, direktchatt1), kalender2), samarbete med dokument, planering med mera.

Teams är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper, t.ex. en avdelning, underavdelning eller projektgrupp. Programmet kan beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran Slack.

Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via Office 365 i det Microsoftavtal som LU har.

För mer information om Teams, se https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software.

Inloggning

Logga in på Teams genom att gå till följande länk och följ instruktionerna:

https://teams.microsoft.com/

Tips

Vill du få löpande aviseringar från Teams när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:

Frågor och svar

När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer?

Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig också. I grova drag:

  • Skype for Business lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor.
  • Teams lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp, underavdelning, avdelning eller enhet).
  • Yammer lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU.

Support

Har du problem med Teams? Använd i första hand de inbyggda hjälpfunktionerna, och i andra hand LU Support. I tredje hand kan du kontakta Servicedesk.

1)
Funktionen för direktchatt använder Skype for Business om det är installerat på datorn.
2)
Kalendern integrerar med Outlook.
teams.1575969878.txt.gz · Last modified: 2019-12-10 10:24 by cr