User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teams [2017-03-28 09:16]
cr [Frågor och svar]
teams [2020-03-13 13:17] (current)
cr
Line 21: Line 21:
  
 **https://​teams.microsoft.com/​** **https://​teams.microsoft.com/​**
 +
 +
 +===== Hantera möten =====
 +
 +Det enklaste sättet att mötas i Teams är att använda chattfunktionen. I chatten kan du lägga till fler personer allt efter behov.
 +
 +Behöver du bjuda in till ett mera formellt möte eller videomöte kan du göra det från din kalender i [[Outlook]]. Du kan även snabbskapa sådana möten direkt ifrån Teams. På länken nedan kan du lära dig mer om alla mötesfunktionerna i Teams:
 +
 +  * https://​support.office.com/​sv-se/​article/​ansluta-till-ett-teams-m%C3%B6te-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
  
  
Line 29: Line 38:
   * https://​teams.microsoft.com/​downloads   * https://​teams.microsoft.com/​downloads
  
-Prova gärna även [[Yammer]] för nätverkande med andra kollegor på LU och [[Skype for Business]] för chatt med kollegor. 
  
  
Line 36: Line 44:
 ==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ==== ==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
  
-Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig ocksåI grova drag:+Verktygen överlappar ​just nu varandra något, men Microsoft håller på att flytta all ny funktionalitet till Teams som kommer att vara den enda verktyget i framtiden. 
  
-  * [[Skype for Business]] lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor. 
-  * [[Teams]] lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp,​ underavdelning,​ avdelning eller enhet). 
-  * [[Yammer]] lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU. 
  
  
teams.1490685369.txt.gz · Last modified: 2017-03-28 09:16 by cr