User Tools

Site Tools


teams

This is an old revision of the document!


This page in English

Teams

Bakgrund

Microsoft Teams är ett verktyg för arbete i grupper, med chattbaserade arbetsytor och tillgång till funktioner för anslagstavla, direktchatt1), kalender2), samarbete med dokument, planering med mera.

Teams är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper, t.ex. en avdelning, underavdelning eller projektgrupp. Programmet kan beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran Slack.

Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via Office 365 i det Microsoftavtal som LU har.

För mer information om Teams, se https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software.

Inloggning

Logga in på Teams genom att gå till följande länk och följ instruktionerna:

https://teams.microsoft.com/

Tips

Vill du få löpande aviseringar från Teams när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:

Prova gärna även Yammer för nätverkande med andra kollegor på LU och Skype for Business för chatt med kollegor.

Frågor och svar

När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer?

Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig också. I grova drag:

  • Skype for Business lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor.
  • Teams lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp, underavdelning, avdelning eller enhet).
  • Yammer lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU.

Support

Har du problem med Teams? Använd i första hand de inbyggda hjälpfunktionerna, och i andra hand LU Support. I tredje hand kan du kontakta Servicedesk.

1)
Funktionen för direktchatt använder Skype for Business om det är installerat på datorn.
2)
Kalendern integrerar med Outlook.
teams.1490685369.txt.gz · Last modified: 2017-03-28 09:16 by cr