User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
teams [2019-12-10 10:24]
cr [Tips]
teams [2019-12-10 10:27]
cr [När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer?]
Line 35: Line 35:
 ==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ==== ==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
  
-Verktygen överlappar varandra något, men målgruppen och syftet skiljer sig ocksåI grova drag:+Verktygen överlappar ​just nu varandra något, men Microsoft håller på att flytta all ny funktionalitet till Teams som kommer att vara den enda verktyget i framtiden. 
  
-  * [[Skype for Business]] lämpar sig för direktchatt och samarbete med en kollega eller ett fåtal kollegor. 
-  * [[Teams]] lämpar sig för gruppchatt och kommunikation med arbetsgrupper (projektgrupp,​ underavdelning,​ avdelning eller enhet). 
-  * [[Yammer]] lämpar sig om målgruppen kan finnas på hela organisationen (LU) och för nätverkande med andra kollegor på hela LU. 
  
  
teams.txt · Last modified: 2020-03-13 13:17 by cr