User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teams [2017-03-28 09:06]
cr
teams [2020-03-13 13:17]
cr
Line 9: Line 9:
 //Microsoft Teams// är ett verktyg för arbete i grupper, med chattbaserade arbetsytor och tillgång till funktioner för anslagstavla,​ direktchatt((Funktionen för direktchatt använder [[Skype for Business]] om det är installerat på datorn.)), kalender((Kalendern integrerar med [[Outlook]].)),​ samarbete med dokument, planering med mera. //Microsoft Teams// är ett verktyg för arbete i grupper, med chattbaserade arbetsytor och tillgång till funktioner för anslagstavla,​ direktchatt((Funktionen för direktchatt använder [[Skype for Business]] om det är installerat på datorn.)), kalender((Kalendern integrerar med [[Outlook]].)),​ samarbete med dokument, planering med mera.
  
-Teams kan enklast beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran [[wp>​Slack]]. Programmet ​är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper,​ t.ex. en avdelning, underavdelning eller projektgrupp.+Teams är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper,​ t.ex. en avdelning, underavdelning eller projektgrupp. Programmet kan beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran [[wp>​Slack]].
  
 Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via [[Office 365]] i det Microsoftavtal som LU har. Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via [[Office 365]] i det Microsoftavtal som LU har.
Line 21: Line 21:
  
 **https://​teams.microsoft.com/​** **https://​teams.microsoft.com/​**
 +
 +
 +===== Hantera möten =====
 +
 +Det enklaste sättet att mötas i Teams är att använda chattfunktionen. I chatten kan du lägga till fler personer allt efter behov.
 +
 +Behöver du bjuda in till ett mera formellt möte eller videomöte kan du göra det från din kalender i [[Outlook]]. Du kan även snabbskapa sådana möten direkt ifrån Teams. På länken nedan kan du lära dig mer om alla mötesfunktionerna i Teams:
 +
 +  * https://​support.office.com/​sv-se/​article/​ansluta-till-ett-teams-m%C3%B6te-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
  
  
Line 29: Line 38:
   * https://​teams.microsoft.com/​downloads   * https://​teams.microsoft.com/​downloads
  
-Prova gärna även [[Yammer]] för nätverkande med andra kollegor på LU och [[Skype for Business]] för chatt med kollegor. 
  
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
 +
 +==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
 +
 +Verktygen överlappar just nu varandra något, men Microsoft håller på att flytta all ny funktionalitet till Teams som kommer att vara den enda verktyget i framtiden.
 +
 +
 +
 +
  
  
teams.txt · Last modified: 2020-03-13 13:17 by cr