User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
teams [2017-03-28 08:55]
cr created
teams [2020-03-13 13:17]
cr
Line 7: Line 7:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-//Microsoft Teams// är ett verktyg för arbete i grupper, med tillgång till funktioner för anslagstavla, ​chatt((Chattfunktionen ​använder [[Skype for Business]] om det är installerat på datorn.)), kalender((Kalendern integrerar med [[Outlook]].)),​ planering med mera.+//Microsoft Teams// är ett verktyg för arbete i grupper, med chattbaserade arbetsytor och tillgång till funktioner för anslagstavla, ​direktchatt((Funktionen för direktchatt ​använder [[Skype for Business]] om det är installerat på datorn.)), kalender((Kalendern integrerar med [[Outlook]].)), samarbete med dokument, planering med mera.
  
-Teams kan enklast beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran [[Slack]]. Programmet ​är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper,​ t.ex. en avdelning ​eller en underavdelning.+Teams är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper,​ t.ex. en avdelningunderavdelning ​eller projektgrupp. Programmet kan beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran [[wp>​Slack]].
  
 Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via [[Office 365]] i det Microsoftavtal som LU har. Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via [[Office 365]] i det Microsoftavtal som LU har.
Line 21: Line 21:
  
 **https://​teams.microsoft.com/​** **https://​teams.microsoft.com/​**
 +
 +
 +===== Hantera möten =====
 +
 +Det enklaste sättet att mötas i Teams är att använda chattfunktionen. I chatten kan du lägga till fler personer allt efter behov.
 +
 +Behöver du bjuda in till ett mera formellt möte eller videomöte kan du göra det från din kalender i [[Outlook]]. Du kan även snabbskapa sådana möten direkt ifrån Teams. På länken nedan kan du lära dig mer om alla mötesfunktionerna i Teams:
 +
 +  * https://​support.office.com/​sv-se/​article/​ansluta-till-ett-teams-m%C3%B6te-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
  
  
Line 27: Line 36:
 Vill du få löpande aviseringar från Teams när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:​ Vill du få löpande aviseringar från Teams när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:​
  
-  * https://products.office.com/sv-se/​yammer/​yammer-desktop-notifier +  * https://teams.microsoft.com/downloads
-  * https://​products.office.com/​sv-se/​yammer/​yammer-mobile-app+
  
-Prova gärna även [[Yammer]] för nätverkande med andra kollegor på LU och [[Skype for Business]] för chatt med kollegor. 
  
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
 +
 +==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
 +
 +Verktygen överlappar just nu varandra något, men Microsoft håller på att flytta all ny funktionalitet till Teams som kommer att vara den enda verktyget i framtiden.
 +
 +
 +
 +
  
  
teams.txt · Last modified: 2020-03-13 13:17 by cr