User Tools

Site Tools


teams

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
teams [2017-03-28 08:55]
cr created
teams [2019-12-10 10:27]
cr [När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer?]
Line 7: Line 7:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-//Microsoft Teams// är ett verktyg för arbete i grupper, med tillgång till funktioner för anslagstavla, ​chatt((Chattfunktionen ​använder [[Skype for Business]] om det är installerat på datorn.)), kalender((Kalendern integrerar med [[Outlook]].)),​ planering med mera.+//Microsoft Teams// är ett verktyg för arbete i grupper, med chattbaserade arbetsytor och tillgång till funktioner för anslagstavla, ​direktchatt((Funktionen för direktchatt ​använder [[Skype for Business]] om det är installerat på datorn.)), kalender((Kalendern integrerar med [[Outlook]].)), samarbete med dokument, planering med mera.
  
-Teams kan enklast beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran [[Slack]]. Programmet ​är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper,​ t.ex. en avdelning ​eller en underavdelning.+Teams är gjort för att underlätta kommunikation och arbetet och uppdelning av arbete i arbetsgrupper,​ t.ex. en avdelningunderavdelning ​eller projektgrupp. Programmet kan beskrivas som Microsofts motsvarighet till den konkurrerande programvaran [[wp>​Slack]].
  
 Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via [[Office 365]] i det Microsoftavtal som LU har. Teams är gjort av Microsoft och ingår numera via [[Office 365]] i det Microsoftavtal som LU har.
Line 27: Line 27:
 Vill du få löpande aviseringar från Teams när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:​ Vill du få löpande aviseringar från Teams när det händer något nytt eller någon kontaktar dig? Installera då gärna datorklienten respektive mobiltelefonappen:​
  
-  * https://products.office.com/sv-se/​yammer/​yammer-desktop-notifier +  * https://teams.microsoft.com/downloads
-  * https://​products.office.com/​sv-se/​yammer/​yammer-mobile-app+
  
-Prova gärna även [[Yammer]] för nätverkande med andra kollegor på LU och [[Skype for Business]] för chatt med kollegor. 
  
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
 +
 +==== När bör jag använda Skype for Business, Teams respektive Yammer? ====
 +
 +Verktygen överlappar just nu varandra något, men Microsoft håller på att flytta all ny funktionalitet till Teams som kommer att vara den enda verktyget i framtiden.
 +
 +
 +
 +
  
  
teams.txt · Last modified: 2020-03-13 13:17 by cr