User Tools

Site Tools


tangentbord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tangentbord [2015-05-13 14:08]
cr
tangentbord [2018-05-18 14:31] (current)
cr
Line 12: Line 12:
   - Starta datorn och testa sedan att tangentbordet fungerar.   - Starta datorn och testa sedan att tangentbordet fungerar.
  
-Har du frågor eller problem med ovanstående,​ kontakta [[Helpdesk]].+Har du frågor eller problem med ovanstående,​ kontakta [[LTH Support]].
  
  
Line 19: Line 19:
 Det finns särskilda rengöringskit för tangentbord som du kan prova. [[SoT]] har rengöringsprodukter,​ och kontakta [[SoT]] för att få ett sådant rengöringskit för tangentbord. Följ i övrigt samma instruktioner som ovan för att koppla loss tangentbordet under tiden du rengör det. Det finns särskilda rengöringskit för tangentbord som du kan prova. [[SoT]] har rengöringsprodukter,​ och kontakta [[SoT]] för att få ett sådant rengöringskit för tangentbord. Följ i övrigt samma instruktioner som ovan för att koppla loss tangentbordet under tiden du rengör det.
  
-Har tangentbordet blivit väldigt slitet eller grovt smutsigt, och ovanstående inte hjälper, är oftast det enklaste att byta ut det mot ett nytt tangentbord. Kontakta i så fall [[Helpdesk]].+Har tangentbordet blivit väldigt slitet eller grovt smutsigt, och ovanstående inte hjälper, är oftast det enklaste att byta ut det mot ett nytt tangentbord. Kontakta i så fall [[LTH Support]]. 
tangentbord.txt · Last modified: 2018-05-18 14:31 by cr