User Tools

Site Tools


tangentbord

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tangentbord [2020-08-25 09:37]
cr
tangentbord [2020-08-25 09:39] (current)
cr
Line 14: Line 14:
 Har du frågor eller problem med ovanstående,​ kontakta [[LTH Support]]. Har du frågor eller problem med ovanstående,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-<WRAP tip>​Använd vid behov **en droppe vanligt milt handdiskmedel** för att hjälpa till att lösa upp smuts. Använd papper eller en ren trasa för rengöringen. Använd ​ej spray!</​WRAP>​ +<WRAP tip>​Använd vid behov **en droppe vanligt milt handdiskmedel** för att hjälpa till att lösa upp smuts. Använd papper eller en ren trasa för rengöringen. Använd ​aldrig ​spray!</​WRAP>​ 
-<WRAP tip>Vill du dessutom desinficera utrustningen,​ använd ​produkter för **ytdesinfektion**, gärna våtservetter med ytdesinfektion, eller en ren trasa fuktad med ytdesinfektion. Använd ​ej spray!</​WRAP>​+<WRAP tip>Vill du dessutom desinficera utrustningen,​ använd ​gärna ​**våtservetter med ytdesinfektion**,​ eller en ren trasa fuktad med ytdesinfektion. Använd ​aldrig ​spray!</​WRAP>​
 <WRAP important>​Använd inga starkare rengöringsmedel. Använd inte heller rengöringsmedel som innehåller slipmedel i någon form. Använd ej heller spray i någon form. Det förstör utrustningen!</​WRAP>​ <WRAP important>​Använd inga starkare rengöringsmedel. Använd inte heller rengöringsmedel som innehåller slipmedel i någon form. Använd ej heller spray i någon form. Det förstör utrustningen!</​WRAP>​
  
tangentbord.txt · Last modified: 2020-08-25 09:39 by cr