User Tools

Site Tools


synkronisering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
synkronisering [2018-05-18 14:31]
cr
synkronisering [2018-05-18 14:32] (current)
cr
Line 33: Line 33:
 > Det går inte att sammanfoga offlineändringarna på \\aurora\Home. Felaktig parameter."​ > Det går inte att sammanfoga offlineändringarna på \\aurora\Home. Felaktig parameter."​
  
-Kontakta i så fall [[Helpdesk]] **omgående**. Undvik att fortsätta att arbeta med dokument i dina mappar så länge problemet kvarstår --- det finns risk att ändringarna kan gå förlorade.+Kontakta i så fall [[LTH Support]] **omgående**. Undvik att fortsätta att arbeta med dokument i dina mappar så länge problemet kvarstår --- det finns risk att ändringarna kan gå förlorade.
  
  
synkronisering.txt · Last modified: 2018-05-18 14:32 by cr