User Tools

Site Tools


synkronisering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
synkronisering [2010-08-04 11:09]
cr skapad
synkronisering [2018-05-18 14:32] (current)
cr
Line 24: Line 24:
 ==== Om det inte hjälper ==== ==== Om det inte hjälper ====
  
-Skulle det ovanstående inte hjälpa och synkroniseringsikonen finns kvar och synkroniseringsmeddelandet återkommer,​ krävs att en datoradministratör löser detta. Kontakta i så fall [[Helpdesk]].+Skulle det ovanstående inte hjälpa och synkroniseringsikonen finns kvar och synkroniseringsmeddelandet återkommer,​ krävs att en datoradministratör löser detta. Kontakta i så fall [[LTH Support]].
  
  
Line 33: Line 33:
 > Det går inte att sammanfoga offlineändringarna på \\aurora\Home. Felaktig parameter."​ > Det går inte att sammanfoga offlineändringarna på \\aurora\Home. Felaktig parameter."​
  
-Kontakta i så fall [[Helpdesk]] **omgående**. Undvik att fortsätta att arbeta med dokument i dina mappar så länge problemet kvarstår --- det finns risk att ändringarna kan gå förlorade.+Kontakta i så fall [[LTH Support]] **omgående**. Undvik att fortsätta att arbeta med dokument i dina mappar så länge problemet kvarstår --- det finns risk att ändringarna kan gå förlorade.
  
  
synkronisering.1280912986.txt.gz · Last modified: 2010-08-04 11:09 by cr