User Tools

Site Tools


synkronisering

Min dator säger att den behöver synkroniseras. Hur löser jag det?

Bakgrund

Ibland, särskilt om det har förekommit nätverksproblem, kan det uppstå situationer då datorn varnar för offline-filer och att data behöver synkroniseras med servern aurora. Har detta skett visar sig detta som en ikon (“synkroniseringsikonen”) nere i ikonfältet nere till höger. Synkroniseringsikonen ser ut som en grå dator, och kan ha ett informations-i (som i bilden nedan) eller alternativt ett blinkande, gult varningstecken ovanpå.

Synkroniseringsikonen med informations-i

Alternativt kan detta problem även visa sig som ett meddelande om offline-filer och synkronisering som dyker upp med jämna mellanrum. Se nedanstående bild.

Meddelande om offline-filer

Gör så här

Ofta kan man själv lösa detta problem. För att lösa det gör man enklast som följer:

  1. Stäng alla öppna dokument och stäng alla öppna program, inklusive Outlook.
  2. Om du inte har meddelandet om offline-filer och behov av synkronisering uppe, dubbelklicka på synkroniseringsikonen nere till höger för att få upp meddelandefönstret.
  3. Tryck på “OK” i detta meddelandefönster för att starta synkroniseringen.

I de flesta fall räcker detta för att synkroniseringsmeddelandet och synkroniseringsikonen ska försvinna.

Om det inte hjälper

Skulle det ovanstående inte hjälpa och synkroniseringsikonen finns kvar och synkroniseringsmeddelandet återkommer, krävs att en datoradministratör löser detta. Kontakta i så fall LTH Support.

Får du istället följande felmeddelande när du försöker synkronisera:

“Fel uppstod när data synkroniserades

Det går inte att sammanfoga offlineändringarna på \\aurora\Home. Felaktig parameter.”

Kontakta i så fall LTH Support omgående. Undvik att fortsätta att arbeta med dokument i dina mappar så länge problemet kvarstår — det finns risk att ändringarna kan gå förlorade.

Tips

Vi förlägger normalt underhållsarbete, inklusive eventuella nödvändiga omstarter av servrarna, till utanför kontorstid för att minimera effekterna för våra användare. Normalt sker sådant arbete kvällstid. Av praktiska skäl är det inte alltid så att sådant underhållsarbete utanför kontorstid kan annonseras i förväg.

För att undvika problem med synkroniseringsvarningar enligt ovan, är det därför viktigt att man tar för vana att logga ut eller helt stänga av datorn innan man går hem för dagen. Att låsa datorn räcker inte – då är man fortfarande inloggad och kan drabbas av sådana här problem senare.

synkronisering.txt · Last modified: 2018-05-18 14:32 by cr