User Tools

Site Tools


sunet

This page in English

SUNET

SUNET, Swedish University computer NETwork, är benämningen på det gemensamma svenska universitetsdatornätverket som de flesta svenska högskolor och universitet är anslutna till. Läs mer om SUNET på www.sunet.se.

SUNET är också i vidare benämning det tekniska samarbete i nätverks- och datorfrågor som de flesta svenska universitet och högskolor deltager i.

Lunds universitets del av själva SUNET-datornätverket brukar kallas för LUNET.

sunet.txt · Last modified: 2015-05-19 14:07 by cr