User Tools

Site Tools


stil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
stil [2015-05-13 15:06]
rb [Bakgrund]
stil [2015-06-15 23:07] (current)
perf
Line 7: Line 7:
 Varje student vid universitet får, när de första gången inregistreras,​ tillgång till en speciell användaridentitet och därtill hörande lösenord för StiL. Dessa StiL-kontouppgifter skickas per automatik hem till studentens folkbokföringsadress. Varje student vid universitet får, när de första gången inregistreras,​ tillgång till en speciell användaridentitet och därtill hörande lösenord för StiL. Dessa StiL-kontouppgifter skickas per automatik hem till studentens folkbokföringsadress.
  
-StiL-identiteten ​ska inte förväxlas med den separata LTH-datoridentitet som används utav studenten ​för inloggning i datorsalar ​vid LTHDet är helt skilda system. Däremot kan StiL-identiteten ​till exempel användas av studenten vid användning av [[Weblogon]] och vissa andra universitetsgemensamma system. +Sedan 2010 används ​StiL-identiteten för inloggning i LTH:s datorsalar. ​Äldre studenter har ett extra konto till datorsalarna.
- +
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
- 
  
 För mer info om StiL, inklusive information om StiL-support:​ För mer info om StiL, inklusive information om StiL-support:​
  
-http://​www.lu.se/​student/​it-tjaenster-support-och-driftinformation/​support/​+http://​www.lu.se/​studera/​livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo
stil.txt · Last modified: 2015-06-15 23:07 by perf