User Tools

Site Tools


stil

Table of Contents

StiL

Bakgrund

StiL står för Student i Lund och är namnet på universitetets portal för studenter.

Varje student vid universitet får, när de första gången inregistreras, tillgång till en speciell användaridentitet och därtill hörande lösenord för StiL. Dessa StiL-kontouppgifter skickas per automatik hem till studentens folkbokföringsadress.

Sedan 2010 används StiL-identiteten för inloggning i LTH:s datorsalar. Äldre studenter har ett extra konto till datorsalarna.

Support

För mer info om StiL, inklusive information om StiL-support:

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo

stil.txt · Last modified: 2015-06-15 23:07 by perf