User Tools

Site Tools


stanga_av_datorn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
stanga_av_datorn [2015-08-10 10:34]
cr
stanga_av_datorn [2017-09-18 12:31] (current)
cr
Line 10: Line 10:
   * dina filer synkroniseras med servern, så att en aktuell säkerhetskopia kan tas nattetid   * dina filer synkroniseras med servern, så att en aktuell säkerhetskopia kan tas nattetid
   * nödvändiga automatiska säkerhetsuppdateringar och andra programuppdateringar kan installeras på datorn   * nödvändiga automatiska säkerhetsuppdateringar och andra programuppdateringar kan installeras på datorn
-  * [[Helpdesk]] kan komma åt att serva datorn vid behov+  * [[LTH Support]] kan komma åt att serva datorn vid behov
  
 Om du istället [[låsa_datorn|låser datorn]] kan inget av ovanstående låta sig göras. Vi ber dig därför att **inte** låsa datorn när du går hem för dagen, utan vi ber dig istället att logga ut eller stänga av datorn. Om du istället [[låsa_datorn|låser datorn]] kan inget av ovanstående låta sig göras. Vi ber dig därför att **inte** låsa datorn när du går hem för dagen, utan vi ber dig istället att logga ut eller stänga av datorn.
stanga_av_datorn.txt · Last modified: 2017-09-18 12:31 by cr