User Tools

Site Tools


stanga_av_datorn

This page in English

Stänga av datorn

Bakgrund

När du är färdig med ditt arbete för dagen, bör du ta för vana att logga ut eller alternativt helt stänga av datorn. I det senare fallet hjälper du till i arbetet med att spara ström, men annars är effekten densamma som att logga ut.

Genom att logga ut eller stänga av datorn ser du bland annat till att:

  • dina filer synkroniseras med servern, så att en aktuell säkerhetskopia kan tas nattetid
  • nödvändiga automatiska säkerhetsuppdateringar och andra programuppdateringar kan installeras på datorn
  • LTH Support kan komma åt att serva datorn vid behov

Om du istället låser datorn kan inget av ovanstående låta sig göras. Vi ber dig därför att inte låsa datorn när du går hem för dagen, utan vi ber dig istället att logga ut eller stänga av datorn.

Så här gör du

Välj Start-menyn, klicka på ditt namn och välj “Stäng av”.

Viktigt

Ibland kan man erbjudas alternativet “Stäng av datorn och installera uppdateringar”. Detta sker om datorn har hämtat nödvändiga automatiska säkerhetsuppdateringar, men ännu inte hunnit installera dem. Detta alternativ är ofarligt och rekommenderas. Har du erbjudits detta alternativ bör du välja det, och du behöver då inte göra något mer – datorn stängs automatiskt av så fort alla uppdateringar har installerats.

stanga_av_datorn.txt · Last modified: 2017-09-18 12:31 by cr