User Tools

Site Tools


sqlyog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
sqlyog [2015-07-03 23:48]
perf
sqlyog [2016-06-17 11:16]
peterv
Line 11: Line 11:
  
 ===== Frågor och svar ===== ===== Frågor och svar =====
 +
  
 ==== Hur får jag tag i programmet? ==== ==== Hur får jag tag i programmet? ====
  
-I [[windows|Windows 8.1]] är programmet ​valbart i självserviceportalen. Se [[programvara#​valbart]].+Programmet ​är valbart i Software Center. Se [[programvara#​valbart]]. 
 + 
 +==== Hur får jag licens till programmet? ==== 
 +Det finns ett skript i startmenyn: "​SQLyog licens Kör en gång!"​. Starta det. 
  
 ==== Var hittar jag mina frågor som jag sparat i Navicat tidigare? ==== ==== Var hittar jag mina frågor som jag sparat i Navicat tidigare? ====
sqlyog.txt · Last modified: 2018-05-18 14:30 by cr