User Tools

Site Tools


sqlyog

SQLyog

Programvara för databasåtkomst (SQL-klientprogram). LTH har införskaffat en licens som alla anställda på hela Lunds universitet kan utnyttja.

Dokumentation

Frågor och svar

Hur får jag tag i programmet?

Programmet är valbart i Software Center. Se valbart.

Hur får jag licens till programmet?

Det finns ett skript i startmenyn: “SQLyog licens Kör en gång!”. Starta det.

Var hittar jag mina frågor som jag sparat i Navicat tidigare?

Karim har tipsat om följande:

Om ni har sparat SQL-frågor i Navicat så finns dessa troligtvis under H:\Navicat\MySQL\servers (som blir U:\Navicat\MySQL\servers i Windows 8). Titta i underkatalogerna där, så finns era SQL-filer.

Dessa fungerar också i SQLyog, men det kan vara lämpligt att flytta över/kopiera filerna till en mapp för SQLyog istället.

Support

Kontakta LTH Support.

sqlyog.txt · Last modified: 2018-05-18 14:30 by cr