User Tools

Site Tools


sprakfaltet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sprakfaltet [2009-10-07 13:51]
cr
sprakfaltet [2015-07-01 11:30] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 ====== Jag får hela tiden fel tecken när jag skriver på tangentbordet nu. Det fungerade innan. Hur löser jag det? ====== ====== Jag får hela tiden fel tecken när jag skriver på tangentbordet nu. Det fungerade innan. Hur löser jag det? ======
  
-Detta beror oftast på att Windows har bytt tangentbordslayout,​ så att den nu är inställd som om ett engelsk-amerikanskt tangentbord vore anslutet till datorn istället för ett svenskt. Därför kommer alla knapptryckningar nu att tolkas som de tecken som sitter på ett sådant tangentbord,​ istället för de svenska tecken som finns på ett svenskt tangentbord.+Detta beror oftast på att [[Windows]] har bytt tangentbordslayout,​ så att den nu är inställd som om ett engelsk-amerikanskt tangentbord vore anslutet till datorn istället för ett svenskt. Därför kommer alla knapptryckningar nu att tolkas som de tecken som sitter på ett sådant tangentbord,​ istället för de svenska tecken som finns på ett svenskt tangentbord.
  
-Det är enkelt att kontrollera vilken tangentbordslayout som används för tillfället. Nere till höger på panelen i Windows finns det som kallas för "​språkfältet",​ som är ett litet blått fält som anger vilken tangentbordslayout som för tillfället används. ''​SV''​ står för svensk layout, ''​EN''​ för engelsk-amerikansk. Se nedanstående bilder. Den första bilden visar utseendet då svensk layout är aktiverad, den andra bilden då engelsk layout är aktiverad.+Det är enkelt att kontrollera vilken tangentbordslayout som används för tillfället. Nere till höger på panelen i [[Windows]] finns det som kallas för "​språkfältet",​ som är ett litet blått fält som anger vilken tangentbordslayout som för tillfället används. ''​SV''​ står för svensk layout, ''​EN''​ för engelsk-amerikansk. Se nedanstående bilder. Den första bilden visar utseendet då svensk layout är aktiverad, den andra bilden då engelsk layout är aktiverad.
  
 {{sprakfaltet-sv.png|Språkfältet då svensk layout är aktiverad}} {{sprakfaltet-sv.png|Språkfältet då svensk layout är aktiverad}}
sprakfaltet.txt · Last modified: 2015-07-01 11:30 by cr