User Tools

Site Tools


sprakfaltet

Jag får hela tiden fel tecken när jag skriver på tangentbordet nu. Det fungerade innan. Hur löser jag det?

Detta beror oftast på att Windows har bytt tangentbordslayout, så att den nu är inställd som om ett engelsk-amerikanskt tangentbord vore anslutet till datorn istället för ett svenskt. Därför kommer alla knapptryckningar nu att tolkas som de tecken som sitter på ett sådant tangentbord, istället för de svenska tecken som finns på ett svenskt tangentbord.

Det är enkelt att kontrollera vilken tangentbordslayout som används för tillfället. Nere till höger på panelen i Windows finns det som kallas för “språkfältet”, som är ett litet blått fält som anger vilken tangentbordslayout som för tillfället används. SV står för svensk layout, EN för engelsk-amerikansk. Se nedanstående bilder. Den första bilden visar utseendet då svensk layout är aktiverad, den andra bilden då engelsk layout är aktiverad.

Språkfältet då svensk layout är aktiverad

Språkfältet då engelsk-amerikansk layout är aktiverad

Lösning

För att växla mellan de olika layouterna kan du klicka på språkfältet och välja det layoutalternativ du önskar. Om den engelska layouten är vald och du vill ha den svenska, kan du alltså lösa detta genom att klicka på språkfältet och välja “Svenska”.

Menyn som fås fram med vänsterklick på språkfältet

Observera att inställningen för layoutalternativ är individuell för varje öppet fönster. Detta innebär att du kan råka ha fått en viss layout i ett programfönster, men en annan layout i ett annat fönster. Därför kan det se ut som att du har rätt layout i de flesta öppna programmen, även om du fortfarande får fel tecken i ett annat öppet program. Får du fel tecken i ett visst fönster, växla så att det fönstret blir aktivt, och kontrollera att layoutinställningen är rätt där.

Permanent lösning

Orsaken till att tangentbordslayouten växlas är att det som standard finns en snabbtangent Alt + Skift som kan användas för att växla mellan tangentbordslayouter. Detta är praktiskt om man är av någon anledning är van vid att skriva med olika layouter vid olika tillfällen.

Om man istället upplever att ofrivilliga växlingar av tangentbordslayouten är ett problem, kan man stänga av snabbtangenten. Gör i så fall så här:

  1. Högerklicka på språkfältet.
  2. Välj “Inställningar…”.
  3. Klicka på knappen “Snabbtangentsinställningar…”
  4. Låt alternativet “Växla mellan olika inmatningsspråk” vara markerat, och klicka på knappen “Ändra tangentsekvens…”.
  5. Avmarkera alternativen “Växla inmatningsspråk” och “Växla mellan tangentbordslayouter”, och tryck sedan på “OK” tre gånger för att stänga fönstren.
  6. Klart!
sprakfaltet.txt · Last modified: 2015-07-01 11:30 by cr