User Tools

Site Tools


spellright

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

spellright [2018-11-05 10:23] (current)
cr created
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​spellright|This page in English]]</​wrap>​
 +
 +====== SpellRight ======
 +
 +//​SpellRight//​ är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på engelska. Programmet fungerar på [[Mac]] och [[Windows]].
 +
 +Mer information om programmet finns på leverantörens webbplats www.oribisoftware.com/​sv/​spellright.
 +
 +
 +===== Licens =====
 +
 +[[https://​www.lub.lu.se|Lunds universitets bibliotek]] har köpt in en campuslicens som gäller för alla studenter och anställda vid universitetet.
 +
 +Licensen medger att programmet får installeras fritt på universitetets datorer, samt att studenter och anställda även kan installera programmet på sina privata datorer.
 +
 +
 +===== Installation av programmet =====
 +
 +Om datorn sköts av [[DDG]] bör du installera programmet via **[[Software Center]]** på datorn. I alla studentdatorsalar vid LTH är programmet förinstallerat.
 +
 +Om det är en annan dator kan du hämta installationsfiler för programmet genom att följa länken för detta på Lunds universitets biblioteks sida om programmet:
 +
 +  * https://​libguides.lub.lu.se/​talbok/​stavarexochspellright
 +
 +
 +===== Support =====
 +
 +Vid frågor om själva programmet, kontakta leverantören. Leverantören har en sida med vanliga frågor och svar om programmet på www.oribisoftware.com/​support/​sv.
 +Leverantörens support kan nås på www.oribisoftware.com/​sv/​kontakt.
 +
  
spellright.txt · Last modified: 2018-11-05 10:23 by cr