User Tools

Site Tools


spam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
spam [2015-05-19 12:17]
cr
spam [2015-05-19 12:27] (current)
cr
Line 13: Line 13:
 Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]]. Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
  
-På [[LDC Webbsupport]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]: ​ https://​zero.comaround.com/​sv-se/​elearning/​index/​252530/?​key=faba1185cfc8986d32b7d2ba7d721468+På [[LU Support]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]: ​ https://​zero.comaround.com/​sv-se/​elearning/​index/​252530/?​key=faba1185cfc8986d32b7d2ba7d721468
  
  
spam.txt · Last modified: 2015-05-19 12:27 by cr