User Tools

Site Tools


spam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spam [2014-02-25 14:32]
cr
spam [2019-11-14 10:28] (current)
peterv [Bakgrund]
Line 5: Line 5:
 E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet. E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet.
  
-Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[nätfiske|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​+Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[phishing|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​
  
 <​code>​***SPAM***</​code>​ <​code>​***SPAM***</​code>​
Line 12: Line 12:
  
 Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]]. Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
 +
 +På [[LU Support]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]: ​
 +  * På svenska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support?​id=search_swe&​t=&​q=spam&​search=
 +  * På engelska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support_en?​id=search_en&​t=&​q=spam&​search=
 +
  
  
Line 56: Line 61:
  
 [[#​jag_far_vaeldigt_manga_skraepbrev_om_dagen_som_inte_aer_maerkta_med_spam__gar_det_inte_att_goera_nagot_at_detta|Följ samma förfarande som ovan]] för att rapportera detta till [[Servicedesk]] och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena. [[#​jag_far_vaeldigt_manga_skraepbrev_om_dagen_som_inte_aer_maerkta_med_spam__gar_det_inte_att_goera_nagot_at_detta|Följ samma förfarande som ovan]] för att rapportera detta till [[Servicedesk]] och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena.
 +
  
  
Line 66: Line 72:
  
  
 +===== Mer information =====
  
 +  * [[phishing|Nätfiske]] 
 +  * [[malware|Sabotageprogram]] 
 +  * [[Informationssäkerhet]]
  
  
spam.1393335165.txt.gz · Last modified: 2014-02-25 14:32 by cr