User Tools

Site Tools


spam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spam [2014-02-25 12:58]
cr [Jag får väldigt många skräpbrev om dagen som inte är märkta med ***SPAM***. Går det inte att göra något åt detta?]
spam [2019-11-14 10:28] (current)
peterv [Bakgrund]
Line 5: Line 5:
 E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet. E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet.
  
-Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[nätfiske|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​+Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[phishing|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​
  
 <​code>​***SPAM***</​code>​ <​code>​***SPAM***</​code>​
Line 12: Line 12:
  
 Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]]. Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
 +
 +På [[LU Support]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]: ​
 +  * På svenska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support?​id=search_swe&​t=&​q=spam&​search=
 +  * På engelska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support_en?​id=search_en&​t=&​q=spam&​search=
 +
  
  
Line 50: Line 55:
     - Med texten markerad, kopiera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + C''​.     - Med texten markerad, kopiera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + C''​.
     - Klicka därefter på "​Stäng"​.     - Klicka därefter på "​Stäng"​.
-  - Vidarebefordra nu skräppostbrevet till <​servicedesk@lu.se>​. Förklara i ditt brev till Servicedesk att du anser att det vidarebefordrade brevet är skräppost och att du önskar att skräppostfiltret anpassas. Klista in meddelandehuvudena från skräppostbrevet i ditt brev till ServiceDesk genom att trycka ''​Control + V''​.+  - Vidarebefordra nu skräppostbrevet till <​servicedesk@lu.se>​. Förklara i ditt brev till Servicedesk att du anser att det vidarebefordrade brevet är skräppost och att du önskar att skräppostfiltret anpassas. Klista in meddelandehuvudena från skräppostbrevet i ditt brev till ServiceDesk genom att trycka ''​Control + V'' ​och berätta att du bifogar meddelanderubrikerna. 
 + 
 + 
 +==== Jag har fått ett brev som jag tycker är felaktigt märkt med "​***SPAM***"​. Går det att göra något åt detta? ==== 
 + 
 +[[#​jag_far_vaeldigt_manga_skraepbrev_om_dagen_som_inte_aer_maerkta_med_spam__gar_det_inte_att_goera_nagot_at_detta|Följ samma förfarande som ovan]] för att rapportera detta till [[Servicedesk]] och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena.
  
  
Line 62: Line 72:
  
  
 +===== Mer information =====
  
 +  * [[phishing|Nätfiske]] 
 +  * [[malware|Sabotageprogram]] 
 +  * [[Informationssäkerhet]]
  
  
spam.1393329493.txt.gz · Last modified: 2014-02-25 12:58 by cr