User Tools

Site Tools


spam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spam [2014-02-25 12:43]
cr
spam [2019-11-14 10:28] (current)
peterv [Bakgrund]
Line 5: Line 5:
 E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet. E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet.
  
-Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[nätfiske|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​+Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[phishing|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​
  
 <​code>​***SPAM***</​code>​ <​code>​***SPAM***</​code>​
Line 12: Line 12:
  
 Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]]. Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
 +
 +På [[LU Support]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]: ​
 +  * På svenska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support?​id=search_swe&​t=&​q=spam&​search=
 +  * På engelska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support_en?​id=search_en&​t=&​q=spam&​search=
 +
  
  
Line 18: Line 23:
 ==== Jag har fått skräpbrev märkt med "​***SPAM***"​ idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"?​ ==== ==== Jag har fått skräpbrev märkt med "​***SPAM***"​ idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"?​ ====
  
-Du kan själv se till att inkommande brev som är märkta med "​***SPAM***" ​i ämnesraden automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"​ i Outlook. För instruktioner,​ se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].+Du kan själv se till att inkommande brev som är uppmärkta som skräppost ​i ämnesraden automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"​ i Outlook. För instruktioner,​ se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
  
  
Line 39: Line 44:
 Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, och dessa skräpbrev inte redan är uppmärkta i ärenderaden,​ meddela då [[Servicedesk]],​ så kan [[LDC]] vid behov justera sitt skräppostfilter så att denna typ av brev framöver kommer att märkas upp som skräppost. Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, och dessa skräpbrev inte redan är uppmärkta i ärenderaden,​ meddela då [[Servicedesk]],​ så kan [[LDC]] vid behov justera sitt skräppostfilter så att denna typ av brev framöver kommer att märkas upp som skräppost.
  
-När du rapporterar detta till [[Servicedesk]] är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt, så att Servicedesk får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Framförallt är det viktigt att de så kallade //​meddelandehuvudena//​ bifogas. ​Dessa meddelandehuvuden innehåller bland annat en logg med uppgifter om befintlig spamklassificering och vilka servrar som brevet kan ha passerat när det skickades, vilket kan vara till stor hjälp i analysen och anpassningen av skräppostfiltret.+När du rapporterar detta till [[Servicedesk]] är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt, så att Servicedesk får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Framförallt är det viktigt att de så kallade //​meddelandehuvudena//​ bifogas. ​I Outlook kallas dessa meddelandehuvuden ​för "​Internet-rubriker",​ och de innehåller bland annat en logg med uppgifter om befintlig spamklassificering och vilka servrar som brevet kan ha passerat när det skickades, vilket kan vara till stor hjälp i analysen och anpassningen av skräppostfiltret.
  
 Gör så här i Outlook om du vill felanmäla ett icke uppmärkt skräpbrev till [[Servicedesk]]:​ Gör så här i Outlook om du vill felanmäla ett icke uppmärkt skräpbrev till [[Servicedesk]]:​
  
-  - Öppna brevet genom att dubbelklicka på brevet i Outlook. **Observera,​ klicka inte på några länkar i brevet!**+  - Öppna brevet genom att dubbelklicka på brevet ​i listan över brev i Outlook. **Observera,​ klicka inte på några länkar i själva ​brevet!** 
 +  -  {{  spam-12.png}} När du öppnat brevet, klicka på den lilla fliken nere till höger i menyn "​Taggar"​. Se bilden. 
 +  - {{  spam-13.png}} Nu visas fönstret "​Egenskaper"​ för brevet. Meddelanderubrikerna finns i fältet "​Internet-rubriker"​. 
 +    - Klicka i fältet "​Internet-rubriker"​. 
 +    - Markera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + A''​. 
 +    - Med texten markerad, kopiera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + C''​. 
 +    - Klicka därefter på "​Stäng"​. 
 +  - Vidarebefordra nu skräppostbrevet till <​servicedesk@lu.se>​. Förklara i ditt brev till Servicedesk att du anser att det vidarebefordrade brevet är skräppost och att du önskar att skräppostfiltret anpassas. Klista in meddelandehuvudena från skräppostbrevet i ditt brev till ServiceDesk genom att trycka ''​Control + V''​ och berätta att du bifogar meddelanderubrikerna.
  
 +
 +==== Jag har fått ett brev som jag tycker är felaktigt märkt med "​***SPAM***"​. Går det att göra något åt detta? ====
 +
 +[[#​jag_far_vaeldigt_manga_skraepbrev_om_dagen_som_inte_aer_maerkta_med_spam__gar_det_inte_att_goera_nagot_at_detta|Följ samma förfarande som ovan]] för att rapportera detta till [[Servicedesk]] och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena.
  
  
Line 56: Line 72:
  
  
 +===== Mer information =====
  
 +  * [[phishing|Nätfiske]] 
 +  * [[malware|Sabotageprogram]] 
 +  * [[Informationssäkerhet]]
  
  
spam.1393328592.txt.gz · Last modified: 2014-02-25 12:43 by cr