User Tools

Site Tools


spam

This is an old revision of the document!


Skräppost (spam)

Bakgrund

E-post till LTH:s kansli hanteras av LDC, precis som för många andra enheter inom universitetet.

Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella virusbrev filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg, men inget brev försvinner spårlöst ut i “tomma intet”, utan avsändaren får, om brevet bedöms innehålla virus, alltid besked om detta.

Eventuell skräppost (spam) eller eventuella nätfiskebrev kastas dock inte bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:

***SPAM***

Brevet levereras sedan som vanligt till mottagaren. Det är upp till mottagaren att sedan avgöra vad som ska ske med brevet.

Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen “Skräppost” kan du själv skapa en regel för detta. Se nedan.

Vanliga frågor och svar

Jag har fått skräpbrev märkt med "***SPAM***" idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "Skräppost"?

Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag som inte var märkt med "***SPAM***". Vad gör jag åt det?

Tyvärr är verkligheten sådan att inget automatiskt skräppostfilter är perfekt. Därför får man tyvärr räkna med att då och då få enstaka skräpbrev som slunkit igenom filtret.

Om du har fått ett brev som du bedömer vara skräppost, radera det eller flytta det till mappen “Skräppost” i Outlook direkt. Klicka under inga omständigheter på någon länk i brevet, och svara heller aldrig på skräppost!

Skräppost är i praktiken ofta en “katt och råtta”-lek, där de som skickar skräppost ofta ligger steget före och utnyttjar nya kryphål, innan skräppostfiltren hinner anpassas. Enstaka tidsperioder kan också de som skickar skräppost vara fler eller mer aktiva än vanligt, vilket naturligtvis också ökar risken för skräppost under vissa perioder.

Särskilt utsatta för skräppost är tyvärr e-postadresser som funnits länge på webbsidor, eftersom de som skickar skräppost ofta skickar till adresser som någon gång automatiskt hämtats från webbsidor. Du som till exempel är angiven som mottagare av en välkänd funktionsadress som sedan länge publicerats på webbsidor, exempelvis LTH:s webbsidor, kan alltså vara extra utsatt för skräppost. Detta är tyvärr inget att göra åt — adresser som en gång hamnat i de adressregister som de som skickar skräppost använder, tenderar tyvärr att stanna kvar i de registren.

“Avanmälan” från skräppost existerar i praktiken inte, då så gott som alla som skickar skräppost är extremt oseriösa. Många skräpbrev lockar med rutiner för “avanmälan”, men detta fungerar snarare tvärtom som en verifiering för avsändaren att innehållet i skräpbrevet har lästs av en människa i andra änden, och att mottagaradressen därmed blir ännu attraktivare för skräppost.

Jag får väldigt många skräpbrev om dagen som inte är märkta med "***SPAM***". Går det inte att göra något åt detta?

Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, meddela Helpdesk, så vidarebefordrar vi detta till den som sköter skräppostfiltret, med förhoppningen att filtret eventuellt kan justeras.

När du rapporterar detta är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt till oss, så att vi får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Allra bäst om du kan bifoga skräppostbreven intakta i ditt brev till Helpdesk. Använd inte funktionen “Vidarebefordra” eftersom detta tar bort en mängd teknisk information i brevet, information som i detta sammanhang är väsentlig, utan skriv istället ett nytt brev till Helpdesk och beskriv problemet och bifoga sedan (dra och släpp) autentiska exempel på spambreven i ditt brev till oss. Då bifogas hela spambrevet, komplett med all teknisk information.

Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev!

Det är snarare regel än undantag att spammare som skickar skräppost anger förfalskade avsändaradresser i sina skräppostutskick. Ofta är det tyvärr adresser till helt oskyldiga som anges som förfalskade avsändaradresser på skräppost. Om något eller några av skräppostmeddelandena inte kunde levereras till sina tilltänkta mottagare, kommer de returmeddelanden som då ofta genereras att automatiskt skickas till den oskyldige vars adress angivits som avsändare.

Om du får ett returmeddelande för ett e-brev som du inte alls känner med dig att du har skickat, behöver du alltså normalt inte oroa dig, utan kan bortse ifrån returmeddelandet. Det är med stor sannolikhet resultatet av att en spammare “lånat” din adress som förfalskad avsändaradress på ett skräppostutskick. Tyvärr är detta svårt att skydda sig mot.

Support

Har du fler frågor om skräppost? Kontakta Servicedesk.

spam.1393267831.txt.gz · Last modified: 2014-02-24 19:50 by cr