User Tools

Site Tools


spam

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
spam [2010-02-01 17:44]
cr
spam [2019-11-14 10:28] (current)
peterv [Bakgrund]
Line 1: Line 1:
 ====== Skräppost (spam) ====== ====== Skräppost (spam) ======
  
 +===== Bakgrund =====
  
 +E-post till LTH:s kansli hanteras av [[LDC]], precis som för många andra enheter inom universitetet.
  
 +Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella [[virusbrev]] filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella ​ [[phishing|nätfiskebrev]] kastas dock **inte** bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:​
  
-===== Bakgrund =====+<​code>​***SPAM***</​code>​
  
-Inkommande e-post ​till kansliets e-postsystem passerar först ett automatiskt skräppostfilter,​ så att eventuell skräppost (spam) eller eventuella [[virusbrev]] eller [[nätfiske|nätfiskebrev]] kan filtreras ut och helst inte anländer till mottagarens inkorgInget brev försvinner dock ut i "tomma intet",​ utan avsändaren får, om brevet ​bedöms vara skräppost, alltid besked om detta.+Brevet levereras sedan som vanligt ​till mottagarenDet är upp till mottagaren att sedan avgöra vad som ska ske med brevet.
  
-Skräppostfiltret sköts centralt ​av [[DDG]] på LTH, och används både för kansliets e-post och studenternas e-post.+Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen "​Skräppost"​ kan du själv skapa en regel för detta. Se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
  
 +På [[LU Support]] finns många bra guider för [[Outlook]],​ däribland en allmän guide för att hantera [[spam|skräppost]]: ​
 +  * På svenska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support?​id=search_swe&​t=&​q=spam&​search=
 +  * På engelska: https://​luservicedesk.service-now.com/​support_en?​id=search_en&​t=&​q=spam&​search=
  
-===== Vanliga frågor och svar ===== 
  
-==== Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev! ==== 
  
-Det är snarare regel än undantag att spammare som skickar skräppost anger förfalskade avsändaradresser i sina skräppostutskick. Ofta är det tyvärr adresser till helt oskyldiga som anges som förfalskade avsändaradresser på skräppost. Om något eller några av skräppostmeddelandena inte kunde levereras till sina tilltänkta mottagare, kommer de returmeddelanden som då ofta genereras att automatiskt skickas till den oskyldige vars adress angivits som avsändare.+===== Vanliga frågor och svar =====
  
-Om du får ett returmeddelande för ett e-brev som du inte alls känner med dig att du har skickat, behöver du alltså normalt inte oroa dig, utan kan bortse ifrån returmeddelandet. Det är med stor sannolikhet resultatet av att en spammare ​"lånat" ​din adress som förfalskad avsändaradress på ett skräppostutskickTyvärr är detta svårt att skydda sig mot.+==== Jag har fått skräpbrev märkt ​med "***SPAM***" ​idagHur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"?​ ====
  
 +Du kan själv se till att inkommande brev som är uppmärkta som skräppost i ämnesraden automatiskt flyttas till mappen "​Skräppost"​ i Outlook. För instruktioner,​ se [[outlook-skapa-spamregel|skapa regel för skräppost i Outlook]].
  
-==== Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag. Vad gör jag åt det? ====+ 
 +==== Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag som inte var märkt med "​***SPAM***"​. Vad gör jag åt det? ====
  
 Tyvärr är verkligheten sådan att inget automatiskt skräppostfilter är perfekt. Därför får man tyvärr räkna med att då och då få enstaka skräpbrev som slunkit igenom filtret. Tyvärr är verkligheten sådan att inget automatiskt skräppostfilter är perfekt. Därför får man tyvärr räkna med att då och då få enstaka skräpbrev som slunkit igenom filtret.
Line 34: Line 40:
  
  
 +==== Jag får väldigt många skräpbrev om dagen som inte är märkta med "​***SPAM***"​. Går det inte att göra något åt detta? ====
  
 +Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, och dessa skräpbrev inte redan är uppmärkta i ärenderaden,​ meddela då [[Servicedesk]],​ så kan [[LDC]] vid behov justera sitt skräppostfilter så att denna typ av brev framöver kommer att märkas upp som skräppost.
  
 +När du rapporterar detta till [[Servicedesk]] är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt, så att Servicedesk får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Framförallt är det viktigt att de så kallade //​meddelandehuvudena//​ bifogas. I Outlook kallas dessa meddelandehuvuden för "​Internet-rubriker",​ och de innehåller bland annat en logg med uppgifter om befintlig spamklassificering och vilka servrar som brevet kan ha passerat när det skickades, vilket kan vara till stor hjälp i analysen och anpassningen av skräppostfiltret.
  
-==== Jag får väldigt många skräpbrev ​om dagen. Går det inte att göra något? ====+Gör så här i Outlook ​om du vill felanmäla ett icke uppmärkt skräpbrev till [[Servicedesk]]:​
  
-Om du upplever ​att du får väldigt många skräpbreveller upplever ​att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer oftameddela [[Helpdesk]],​ så vidarebefordrar vi detta till den som sköter ​skräppostfiltret, med förhoppningen ​att filtret eventuellt kan justeras.+  - Öppna brevet genom att dubbelklicka på brevet i listan över brev i Outlook. **Observera,​ klicka inte på några länkar i själva brevet!** 
 +  -  {{  spam-12.png}} När du öppnat brevetklicka på den lilla fliken nere till höger i menyn "​Taggar"​. Se bilden. 
 +  - {{  spam-13.png}} Nu visas fönstret "​Egenskaper"​ för brevet. Meddelanderubrikerna finns i fältet "​Internet-rubriker"​. 
 +    - Klicka i fältet "​Internet-rubriker"​. 
 +    - Markera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + A''​. 
 +    - Med texten markeradkopiera all text i detta fält genom att trycka ''​Control + C''​. 
 +    - Klicka därefter på "​Stäng"​. 
 +  - Vidarebefordra nu skräppostbrevet ​till <​servicedesk@lu.se>​. Förklara i ditt brev till Servicedesk att du anser att det vidarebefordrade brevet är skräppost och att du önskar att skräppostfiltret ​anpassas. Klista in meddelandehuvudena från skräppostbrevet i ditt brev till ServiceDesk genom att trycka ''​Control + V''​ och berätta att du bifogar meddelanderubrikerna.
  
-När du rapporterar detta är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt till oss, så att vi får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Allra bäst om du kan **bifoga** skräppostbreven intakta i ditt brev till [[Helpdesk]]. Använd //inte// funktionen "​Vidarebefordra"​ eftersom detta tar bort en mängd teknisk information i brevet, information som i detta sammanhang är väsentlig, utan skriv istället ett nytt brev till [[Helpdesk]] och beskriv problemet och bifoga sedan (dra och släpp) autentiska exempel på spambreven i ditt brev till oss. Då bifogas hela spambrevet, komplett med all teknisk information. 
  
 +==== Jag har fått ett brev som jag tycker är felaktigt märkt med "​***SPAM***"​. Går det att göra något åt detta? ====
  
 +[[#​jag_far_vaeldigt_manga_skraepbrev_om_dagen_som_inte_aer_maerkta_med_spam__gar_det_inte_att_goera_nagot_at_detta|Följ samma förfarande som ovan]] för att rapportera detta till [[Servicedesk]] och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena.
  
  
  
 +==== Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev! ====
 +
 +Det är snarare regel än undantag att spammare som skickar skräppost anger förfalskade avsändaradresser i sina skräppostutskick. Ofta är det tyvärr adresser till helt oskyldiga som anges som förfalskade avsändaradresser på skräppost. Om något eller några av skräppostmeddelandena inte kunde levereras till sina tilltänkta mottagare, kommer de returmeddelanden som då ofta genereras att automatiskt skickas till den oskyldige vars adress angivits som avsändare.
 +
 +Om du får ett returmeddelande för ett e-brev som du inte alls känner med dig att du har skickat, behöver du alltså normalt inte oroa dig, utan kan bortse ifrån returmeddelandet. Det är med stor sannolikhet resultatet av att en spammare "​lånat"​ din adress som förfalskad avsändaradress på ett skräppostutskick. Tyvärr är detta svårt att skydda sig mot.
  
  
-==== Den senaste tiden har jag fått väldigt många skräpbrev med bifogade bilder. Går det inte att göra något åt? ==== 
  
-Flera har hört av sig om en ny typ av inkommande skräpbrev, med bifogade bilder, som har dykt upp på senaste tiden.+===== Mer information =====
  
-Även om våra befintliga skräppostfilter fångar det mesta av andra typer av skräppost och virus, verkar det som om denna nya typ av skräppost med bilder är extra svår att fånga, och för att riktigt åtgärda det måste en annan teknik för skräppostfiltrering användas, så att även bilder i e-post kan tolkas automatiskt. Denna nya teknik kräver i sin tur att en server måste bytas ut och uppgraderas,​ vilket innebär att det tyvärr kommer att ta lite tid att lösa problemet.+  * [[phishing|Nätfiske]] 
 +  * [[malware|Sabotageprogram]] 
 +  * [[Informationssäkerhet]]
  
-Är du drabbad av detta behöver du inte meddela eller vidarebefordra denna typ av skräpbrev till [[Helpdesk]] --- problemet är som sagt känt, och ansvarig för skräppostfiltren jobbar på att lösa det. 
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du fler frågor om skräppost? ​Hör av dig till [[Helpdesk]].+Har du fler frågor om skräppost? ​Kontakta ​[[Servicedesk]].
spam.1265042699.txt.gz · Last modified: 2010-02-01 17:44 by cr