User Tools

Site Tools


spam

This is an old revision of the document!


Skräppost (spam)

Bakgrund

Inkommande e-post till kansliets e-postsystem passerar först ett automatiskt skräppostfilter, så att eventuell skräppost (spam) kan filtreras ut och helst inte anländer till mottagarens inkorg. Inget brev försvinner dock ut i “tomma intet”, utan avsändaren får, om brevet bedöms vara skräppost, alltid besked om detta.

Skräppostfiltret sköts centralt av DDG på LTH, och används både för kansliets e-post och studenternas e-post.

Vanliga frågor och svar

Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev!

Det är snarare regel än undantag att spammare som skickar skräppost anger förfalskade avsändaradresser i sina skräppostutskick. Ofta är det tyvärr adresser till helt oskyldiga som anges som förfalskade avsändaradresser på skräppost. Om något eller några av skräppostmeddelandena inte kunde levereras till sina tilltänkta mottagare, kommer de returmeddelanden som då ofta genereras att automatiskt skickas till den oskyldige vars adress angivits som avsändare.

Om du får ett returmeddelande för ett e-brev som du inte alls känner med dig att du har skickat, behöver du alltså normalt inte oroa dig, utan kan bortse ifrån returmeddelandet. Det är med stor sannolikhet resultatet av att en spammare “lånat” din adress som förfalskad avsändaradress på ett skräppostutskick. Tyvärr är detta svårt att skydda sig mot.

Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag. Vad gör jag åt det?

Tyvärr är verkligheten sådan att inget automatiskt skräppostfilter är perfekt. Därför får man tyvärr räkna med att då och då få enstaka skräpbrev som slunkit igenom filtret.

Om du har fått ett brev som du bedömer vara skräppost, radera det eller flytta det till mappen “Skräppost” i Outlook direkt. Klicka under inga omständigheter på någon länk i brevet, och svara heller aldrig på skräppost!

Skräppost är i praktiken ofta en “katt och råtta”-lek, där de som skickar skräppost ofta ligger steget före och utnyttjar nya kryphål, innan skräppostfiltren hinner anpassas. Enstaka tidsperioder kan också de som skickar skräppost vara fler eller mer aktiva än vanligt, vilket naturligtvis också ökar risken för skräppost under vissa perioder.

Särskilt utsatta för skräppost är tyvärr e-postadresser som funnits länge på webbsidor, eftersom de som skickar skräppost ofta skickar till adresser som någon gång automatiskt hämtats från webbsidor. Du som till exempel är angiven som mottagare av en välkänd funktionsadress som sedan länge publicerats på webbsidor, exempelvis LTH:s webbsidor, kan alltså vara extra utsatt för skräppost. Detta är tyvärr inget att göra åt — adresser som en gång hamnat i de adressregister som de som skickar skräppost använder, tenderar tyvärr att stanna kvar i de registren.

“Avanmälan” från skräppost existerar i praktiken inte, då så gott som alla som skickar skräppost är extremt oseriösa. Många skräpbrev lockar med rutiner för “avanmälan”, men detta fungerar snarare tvärtom som en verifiering för avsändaren att innehållet i skräpbrevet har lästs av en människa i andra änden, och att mottagaradressen därmed blir ännu attraktivare för skräppost.

Jag får väldigt många skräpbrev om dagen. Går det inte att göra något?

Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, meddela Helpdesk, så vidarebefordrar vi detta till den som sköter skräppostfiltret, med förhoppningen att filtret eventuellt kan justeras.

När du rapporterar detta är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt till oss, så att vi får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Allra bäst om du kan bifoga skräppostbreven intakta i ditt brev till Helpdesk.

Den senaste tiden har jag fått väldigt många skräpbrev med bifogade bilder. Går det inte att göra något åt?

Flera har hört av sig om en ny typ av inkommande skräpbrev, med bifogade bilder, som har dykt upp på senaste tiden.

Även om våra befintliga skräppostfilter fångar det mesta av andra typer av skräppost och virus, verkar det som om denna nya typ av skräppost med bilder är extra svår att fånga, och för att riktigt åtgärda det måste en annan teknik för skräppostfiltrering användas, så att även bilder i e-post kan tolkas automatiskt. Denna nya teknik kräver i sin tur att en server måste bytas ut och uppgraderas, vilket innebär att det tyvärr kommer att ta lite tid att lösa problemet.

Är du drabbad av detta behöver du inte meddela eller vidarebefordra denna typ av skräpbrev till Helpdesk — problemet är som sagt känt, och ansvarig för skräppostfiltren jobbar på att lösa det.

Support

Har du fler frågor om skräppost? Hör av dig till Helpdesk.

spam.1245765673.txt.gz · Last modified: 2009-06-23 16:01 by cr