User Tools

Site Tools


spam

Skräppost (spam)

Bakgrund

E-post till LTH:s kansli hanteras av LDC, precis som för många andra enheter inom universitetet.

Inkommande e-post passerar först ett automatiskt skräppostfilter, som även det sköts av LDC. Hur breven hanteras beror på hur de kategoriseras. Eventuella virusbrev filtreras bort så att de helst inte anländer till mottagarens inkorg. Eventuell skräppost (spam) eller eventuella nätfiskebrev kastas dock inte bort, utan de märks bara upp, innan de levereras till mottagaren. Om brevet av det automatiska filtret bedöms innehålla skräppost eller försök till nätfiske får det ett särskilt tillägg först i ämnesraden:

***SPAM***

Brevet levereras sedan som vanligt till mottagaren. Det är upp till mottagaren att sedan avgöra vad som ska ske med brevet.

Vill du att sådana här brev ska levereras som alla andra brev till din inkorg, behöver du inte göra något. Det är så det blir om du inte själv ändrar något. Vill du istället att den här typen av brev automatiskt ska flyttas till mappen “Skräppost” kan du själv skapa en regel för detta. Se skapa regel för skräppost i Outlook.

LU Support finns många bra guider för Outlook, däribland en allmän guide för att hantera skräppost:

Vanliga frågor och svar

Jag har fått skräpbrev märkt med "***SPAM***" idag. Hur kan jag se till att detta och liknande brev automatiskt flyttas till mappen "Skräppost"?

Du kan själv se till att inkommande brev som är uppmärkta som skräppost i ämnesraden automatiskt flyttas till mappen “Skräppost” i Outlook. För instruktioner, se skapa regel för skräppost i Outlook.

Jag har fått ett enstaka skräpbrev idag som inte var märkt med "***SPAM***". Vad gör jag åt det?

Tyvärr är verkligheten sådan att inget automatiskt skräppostfilter är perfekt. Därför får man tyvärr räkna med att då och då få enstaka skräpbrev som slunkit igenom filtret.

Om du har fått ett brev som du bedömer vara skräppost, radera det eller flytta det till mappen “Skräppost” i Outlook direkt. Klicka under inga omständigheter på någon länk i brevet, och svara heller aldrig på skräppost!

Skräppost är i praktiken ofta en “katt och råtta”-lek, där de som skickar skräppost ofta ligger steget före och utnyttjar nya kryphål, innan skräppostfiltren hinner anpassas. Enstaka tidsperioder kan också de som skickar skräppost vara fler eller mer aktiva än vanligt, vilket naturligtvis också ökar risken för skräppost under vissa perioder.

Särskilt utsatta för skräppost är tyvärr e-postadresser som funnits länge på webbsidor, eftersom de som skickar skräppost ofta skickar till adresser som någon gång automatiskt hämtats från webbsidor. Du som till exempel är angiven som mottagare av en välkänd funktionsadress som sedan länge publicerats på webbsidor, exempelvis LTH:s webbsidor, kan alltså vara extra utsatt för skräppost. Detta är tyvärr inget att göra åt — adresser som en gång hamnat i de adressregister som de som skickar skräppost använder, tenderar tyvärr att stanna kvar i de registren.

“Avanmälan” från skräppost existerar i praktiken inte, då så gott som alla som skickar skräppost är extremt oseriösa. Många skräpbrev lockar med rutiner för “avanmälan”, men detta fungerar snarare tvärtom som en verifiering för avsändaren att innehållet i skräpbrevet har lästs av en människa i andra änden, och att mottagaradressen därmed blir ännu attraktivare för skräppost.

Jag får väldigt många skräpbrev om dagen som inte är märkta med "***SPAM***". Går det inte att göra något åt detta?

Om du upplever att du får väldigt många skräpbrev, eller upplever att en viss typ av skräpbrev med exempelvis samma avsändare eller rubrik återkommer ofta, och dessa skräpbrev inte redan är uppmärkta i ärenderaden, meddela då Servicedesk, så kan LDC vid behov justera sitt skräppostfilter så att denna typ av brev framöver kommer att märkas upp som skräppost.

När du rapporterar detta till Servicedesk är det väldigt viktigt att du skickar hela skräpbreven så intakta som möjligt, så att Servicedesk får tillgång till alla detaljer i breven, för att filterreglerna ska kunna anpassas efter dessa. Framförallt är det viktigt att de så kallade meddelandehuvudena bifogas. I Outlook kallas dessa meddelandehuvuden för “Internet-rubriker”, och de innehåller bland annat en logg med uppgifter om befintlig spamklassificering och vilka servrar som brevet kan ha passerat när det skickades, vilket kan vara till stor hjälp i analysen och anpassningen av skräppostfiltret.

Gör så här i Outlook om du vill felanmäla ett icke uppmärkt skräpbrev till Servicedesk:

 1. Öppna brevet genom att dubbelklicka på brevet i listan över brev i Outlook. Observera, klicka inte på några länkar i själva brevet!
 2. När du öppnat brevet, klicka på den lilla fliken nere till höger i menyn “Taggar”. Se bilden.
 3. Nu visas fönstret “Egenskaper” för brevet. Meddelanderubrikerna finns i fältet “Internet-rubriker”.
  1. Klicka i fältet “Internet-rubriker”.
  2. Markera all text i detta fält genom att trycka Control + A.
  3. Med texten markerad, kopiera all text i detta fält genom att trycka Control + C.
  4. Klicka därefter på “Stäng”.
 4. Vidarebefordra nu skräppostbrevet till servicedesk@lu.se. Förklara i ditt brev till Servicedesk att du anser att det vidarebefordrade brevet är skräppost och att du önskar att skräppostfiltret anpassas. Klista in meddelandehuvudena från skräppostbrevet i ditt brev till ServiceDesk genom att trycka Control + V och berätta att du bifogar meddelanderubrikerna.

Jag har fått ett brev som jag tycker är felaktigt märkt med "***SPAM***". Går det att göra något åt detta?

Följ samma förfarande som ovan för att rapportera detta till Servicedesk och be om att skräppostfiltret justeras. Glöm inte att även i dessa fall inkludera meddelandehuvudena.

Jag har fått ett felmeddelande om att ett brev, som jag påstås ha skickat, inte kunde levereras, men jag har aldrig skickat något sådant brev!

Det är snarare regel än undantag att spammare som skickar skräppost anger förfalskade avsändaradresser i sina skräppostutskick. Ofta är det tyvärr adresser till helt oskyldiga som anges som förfalskade avsändaradresser på skräppost. Om något eller några av skräppostmeddelandena inte kunde levereras till sina tilltänkta mottagare, kommer de returmeddelanden som då ofta genereras att automatiskt skickas till den oskyldige vars adress angivits som avsändare.

Om du får ett returmeddelande för ett e-brev som du inte alls känner med dig att du har skickat, behöver du alltså normalt inte oroa dig, utan kan bortse ifrån returmeddelandet. Det är med stor sannolikhet resultatet av att en spammare “lånat” din adress som förfalskad avsändaradress på ett skräppostutskick. Tyvärr är detta svårt att skydda sig mot.

Mer information

Support

Har du fler frågor om skräppost? Kontakta Servicedesk.

spam.txt · Last modified: 2019-11-14 10:28 by peterv