User Tools

Site Tools


sot

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
sot [2017-09-18 10:51]
cr [E-post]
sot [2017-09-18 10:51]
cr [E-post]
Line 26: Line 26:
  
 Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT bland annat. Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT bland annat.
-Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden,​ och ange gärna rumsnummer vid all kontakt med oss. Se även [[ärendehantering]].+Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden,​ och ange gärna rumsnummer ​och byggnad ​vid all kontakt med oss som rör en särskild lokal. Se även [[ärendehantering]].
  
  
sot.txt · Last modified: 2019-05-29 09:21 by perf