User Tools

Site Tools


sot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sot [2017-09-18 10:50]
cr
sot [2019-05-29 09:21]
perf
Line 25: Line 25:
 **<​support@lth.se>​** **<​support@lth.se>​**
  
-Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT. +Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT bland annat
-Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden. Se även [[ärendehantering]].+Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden, och ange gärna rumsnummer och byggnad vid all kontakt med oss som rör en särskild lokal. Se även [[ärendehantering]].
  
  
Line 34: Line 34:
 Vi kan även nås på telefon under kontorstid. Vi har dock normalt lunchuppehåll mellan 11.30 och 12.30. Anknytningen är: Vi kan även nås på telefon under kontorstid. Vi har dock normalt lunchuppehåll mellan 11.30 och 12.30. Anknytningen är:
  
-**23232** (utanför universitetet 046-2223232) +**27600** (utanför universitetet 046-2227600)
- +
-Denna telefon är i sin tur vidarekopplad till den som kan ta emot ärenden för dagen, vilket varierar. För att samtalet ska hamna rätt ber vi dig alltså att undvika att ringa på andra nummer än det ovanstående. +
- +
  
 +Denna telefon bevakas av de som kan ta emot ärenden för dagen, vilket varierar. För att samtalet ska hamna rätt ber vi dig alltså att undvika att ringa på andra nummer än det ovanstående.
  
  
 ===== Personal ===== ===== Personal =====
  
-Vi som sköter ​SoT är följande: +Vem som jobbar på SoT framgår av Lucat[[https://​www.lu.se/​lucat/​group/​v1000274]]
- +
-  * Faouzi Bedoui, arbetsmiljösamordnare och vaktmästare +
-  * Inger Thedin, intendent +
-  * Jan-Åke Nilsson, avdelningschef,​ husprefekt och inköpsansvarig +
- +
-Eftersom vi kör ett alternerande schema ber vi er att i möjligaste mån använda kontaktuppgifterna ovan istället för att kontakta oss direktTack för din hjälp!+
  
  
 +Använd i möjligaste mån kontaktuppgifterna ovan istället för att kontakta enskilda personer. Tack för din hjälp!
  
  
sot.txt · Last modified: 2019-05-29 09:21 by perf