User Tools

Site Tools


sot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
sot [2017-09-18 10:49]
cr
sot [2017-09-18 10:50]
cr
Line 9: Line 9:
 Inköp av kontorsmateriel,​ möbler, telefoner, ergonomi, belysning, teknik, "​maskiner",​ med mera, sköts också via SoT. Inköp av kontorsmateriel,​ möbler, telefoner, ergonomi, belysning, teknik, "​maskiner",​ med mera, sköts också via SoT.
  
-Inköp av datorer med tillbehör och annan IT-utrustning sköts däremot av [[Helpdesk]].  +Inköp av datorer med tillbehör och annan IT-utrustning sköts däremot av [[DDG]] som du också når på samma sätt som nedan.
  
  
sot.txt · Last modified: 2019-05-29 09:21 by perf