User Tools

Site Tools


sot

This page in English

SoT

SoT, Service och Teknik (tidigare Intendenturen), erbjuder hjälp och support för anställda inom LTH:s kansli. Hit kan du vända dig om du har problem eller synpunkter på utformningen av din arbetsplats och/eller frågor rörande praktiska saker. Det kan vara t.ex montering och justering av möbler, flyttning etc.

Vi har även ansvaret för ordningen och tekniken i sammanträdeslokalerna och konferenslokalerna i Kårhuset och Studiecentrum.

Inköp av kontorsmateriel, möbler, telefoner, ergonomi, belysning, teknik, “maskiner”, med mera, sköts också via SoT.

Inköp av datorer med tillbehör och annan IT-utrustning sköts däremot av DDG som du också når på samma sätt som nedan.

Kontakt

För att ditt ärende ska hamna rätt ber vi dig att följa nedanstående anvisningar vid kontakt med SoT.

E-post

Det säkraste sättet att kontakta SoT är med e-post. Vår e-postadress finns i katalogen och den är:

support@lth.se

Denna funktionsadress läses och hanteras av olika personer inom SoT bland annat. Vi ber dig att så långt det är möjligt använda denna e-postadress vid kontakt med oss. Var noga med att tydligt sammanfatta vad ärendet gäller i ämnesraden, och ange gärna rumsnummer och byggnad vid all kontakt med oss som rör en särskild lokal. Se även ärendehantering.

Telefon

Vi kan även nås på telefon under kontorstid. Vi har dock normalt lunchuppehåll mellan 11.30 och 12.30. Anknytningen är:

27600 (utanför universitetet 046-2227600)

Denna telefon bevakas av de som kan ta emot ärenden för dagen, vilket varierar. För att samtalet ska hamna rätt ber vi dig alltså att undvika att ringa på andra nummer än det ovanstående.

Personal

Vem som jobbar på SoT framgår av Lucat: https://www.lu.se/lucat/group/v1000274

Använd i möjligaste mån kontaktuppgifterna ovan istället för att kontakta enskilda personer. Tack för din hjälp!

Organisation

Vi är en del av LTH:s kansli.

sot.txt · Last modified: 2019-05-29 09:21 by perf