User Tools

Site Tools


software_center

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
software_center [2018-07-19 09:14]
cr
software_center [2019-04-18 14:30] (current)
peterv [Använda programmet]
Line 9: Line 9:
   - Börja skriv "​Software Center"​. Det räcker oftast att skriva "​soft"​.   - Börja skriv "​Software Center"​. Det räcker oftast att skriva "​soft"​.
   - Klicka på den första träffen (Software center), eller tryck ner Enter-tangenten   - Klicka på den första träffen (Software center), eller tryck ner Enter-tangenten
 +  - Under huvudrubriken "​Program"​ hittar du alla tillgängliga program som **inte** är installerade på din dator.
 +  - Under huvudrubriken "​Installationsstatus"​ hittar du de program som finns installerade på din dator. Härifrån kan du avinstallera de valbara programmen.
   - I Software Center kan du lista programmen på lite olika sätt. Du kan även söka dem med hjälp av en sökruta.   - I Software Center kan du lista programmen på lite olika sätt. Du kan även söka dem med hjälp av en sökruta.
   - När du hittat ett program du är intresserad av kan du klicka på det. Läs mer om det. I vissa fall finns det en länk **"​Ytterligare information"​**. Den leder dig till vår supportsida om just det programmet.   - När du hittat ett program du är intresserad av kan du klicka på det. Läs mer om det. I vissa fall finns det en länk **"​Ytterligare information"​**. Den leder dig till vår supportsida om just det programmet.
-  - För att installera, klicka "​Installera"​... Om knappen istället heter "​Avinstallera"​ så finns programmet redan installerat på din dator+  - För att installera, klicka "​Installera"​... ​
   - Beroende på programmens storlek kan det ta olika lång tid att få dem installerade. I vissa fall kräver installationen en omstart.   - Beroende på programmens storlek kan det ta olika lång tid att få dem installerade. I vissa fall kräver installationen en omstart.
  
software_center.txt · Last modified: 2019-04-18 14:30 by peterv