User Tools

Site Tools


skype_for_business

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skype_for_business [2019-12-10 09:54]
cr [Tips]
skype_for_business [2019-12-10 09:59] (current)
cr [Skype for Business / Skype för företag]
Line 6: Line 6:
  
 Mer information om Skype for Business finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​business/​ Mer information om Skype for Business finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​business/​
 +
 +<WRAP tip>​Microsoft håller på att helt fasa ut Skype for Business till förmån för den modernare programvaran **[[Teams]]** som, förutom att fungera som ett samarbetesverktyg för grupper, även den innehåller chatt- och videofunktioner.
 +
 +Se även exempelvis https://​techworld.idg.se/​2.2524/​1.726662/​skype-byte-teams.</​WRAP>​
 +
  
  
skype_for_business.txt · Last modified: 2019-12-10 09:59 by cr