User Tools

Site Tools


skype

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
skype [2016-11-10 11:34]
pelle [Bakgrund]
skype [2016-11-10 11:35] (current)
cr
Line 4: Line 4:
  
 Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft och är avsett för personligt bruk. Skype är ett program som bland annat kan användas för IP-telefoni. Programmet är gratisprogramvara från tillverkaren Microsoft och är avsett för personligt bruk.
 +
 +Programmet kan installeras från [[Software Center]].
  
 Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​ Mer information om Skype finns på tillverkarens webbplats: http://​www.skype.com/​sv/​
  
-Motsvarigheten som istället är avsedd för användning i arbetet heter [[Skype for Business]]. Ibland går det tyvärr inte att använda Skype for Business på grund av att motpartens konto inte går att använda. använd då vanliga Skype istället som finns valbart i Software Center.+Motsvarigheten ​till Skype som istället är avsedd för användning i arbetet heter [[Skype for Business]].
  
  
skype.txt · Last modified: 2016-11-10 11:35 by cr